LIEDEREN OP TEKSTEN VAN HEINRICH HEINE

LIEDEREN OP TEKSTEN VAN HEINRICH HEINE

Werner VAN MECHELEN - baryton-basse | bas-bariton

Sylvie DECRAMER - piano

Robert Schumann, Clara Schumann, Felix Mendelssohn

  Ik zou graag naar dit concert komen
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten