De vereniging


GESCHIEDENIS

De Middagconcerten werden opgericht door Sara Huysmans op 14 januari 1948 met als doelstelling een historisch overzicht van het kamermuziekrepertoire te bieden, gaande van de barok tot de hedendaagse muziek, met een bijzondere aandacht voor werken van Belgische componisten.

In 1953 werd Dora van Creveld door Sara Huysmans uitgenodigd om toe te treden tot de raad van bestuur. In 1955 vertrouwde ze haar het voorzitterschap toe. Mevrouw van Creveld was voorzitster tot het jaar 1999. De vereniging heeft gedurende tientallen jaren kunnen genieten van het uitzonderlijk mecenaat van het echtpaar Carel en Dora van Creveld.

De artistieke leiding was achtereenvolgens in handen van Norbert Grimbergs, Jean Louël, Karel van de Velde, Louis Gilis, Jozef De Beenhouwer, Irene Steels. In 2018 werd deze taak gezamenlijk overgenomen door Guy Van Waas en Dirk Vermeulen.

Sinds 1948 zijn enkele honderden Belgische musici – zowel jonge talenten als gevestigde waarden – opgetreden voor de Middagconcerten. De Belgische laureaten van de Koningin Elisabeth Muziekwedstrijd vormen een vaste waarde van de programmering. Er worden ook regelmatig gerenommeerde buitenlandse artiesten uitgenodigd.

Op 12 maart 2020 vond het 2.300ste concert plaats. Van medio maart 2020 tot oktober 2022 werden de concerten opgeschort als gevolg van de pandemie.  Het jubileumseizoen 2022-23, JUBILE75, was een onmiskenbaar succes.  Aangemoedigd door de enthousiaste ontvangst van een groter en jonger publiek, biedt het programma van 2023-24 niet minder dan 27 concerten met een programma dat eens te meer aansluit bij de tradities, afgewisseld met nieuwigheden zoals jazz en, naast viool, piano en cello, een breed scala aan instrumenten zoals trompet, hoorn, fluit, harp, marimba, vibrafoon en harmonica.

GRONDBEGINSELEN VAN DE MIDDAGCONCERTEN

Twee medestichters van de Middagconcerten, Sara Huysmans en Léon Lambert, hebben in 1980 de "daadwerkelijke doelstellingen waarop de stichting van de vereniging berustte" herbevestigd, opdat de toekomstige bestuurders deze niet uit het oog zouden verliezen en hen zouden inspireren tot het behoud van het artistieke en democratisch karakter van de concerten, die de redenen zijn en blijven van hun bestaansrecht:

 • Bevorderen van de kamermuziek
 • Bijdragen tot de versterking van Belgische kamermuziekensembles door hen te laten optreden en de oprichting van nieuwe nationale ensembles aanmoedigen
 • Een publiek voor deze concerten op te bouwen door toepassing van een zeer bescheiden eenheidstoegangsprijs, waardoor geen enkele categorie van personen uitgesloten wordt
 • De hedendaagse Belgische muziek bevorderen door minstens 20% van de duur van de uitvoeringen per seizoen hiertoe voor te behouden, overeenkomstig de normen voor betoelaging door de Staat
 • Buitenlandse muziekgezelschappen programmeren voor maximum een derde van het totaal aantal concerten per seizoen om de uitwisseling van Belgische groepen in het buitenland te bevorderen


BESTUURSORGAAN

Bernard Fierens Gevaert
, voorzitter
Berthe Ingber, bestuurder – gewezen voorzitter  
Anne-Marie Saquet, bestuurder en penningmeester
Guy Van Waas, ondervoorzitter en co-muzikaal directeur
Dirk Vermeulen, bestuurder en co-muzikaal directeur

 • Concerts de Midi - Middagconcerten
 • Concerts de Midi - Middagconcerten
 • Concerts de Midi - Middagconcerten
 • Concerts de Midi - Middagconcerten
 • Concerts de Midi - Middagconcerten
 • Concerts de Midi - Middagconcerten