Doe een gift of een legaat

De Middagconcerten werden door de jaren heen gesteund door een trouw publiek van muziekliefhebbers en mecenassen. De vereniging kende vanaf haar oprichting in 1948 een buitengewoon succes met honderden actieve leden.  Na het overlijden in 2000 van de ere-voorzitster, mevrouw van Creveld, ging de dynamiek van de vereniging geleidelijk verloren. 

Vandaag staat ze op een keerpunt: nu de pandemie grotendeels achter de rug is, heeft een nieuw bestuur resoluut gekozen voor het herstel van de Middagconcerten als een levende vereniging met een aantrekkelijk aanbod van kamermuziek in het hart van Brussel. 

De Middagconcerten hebben van meet af aan kunnen genieten van een belangrijke steun van verschillende overheden, zowel op federaal niveau (Wetenschapsbeleid – Belspo, Nationale Loterij), als op regionaal niveau (Fédération Wallonie-Bruxelles). Het is de bedoeling opnieuw beroep te doen op deze essentiële overheidstussenkomsten, met inbegrip van Brussel en Vlaanderen.  De ticketverkoop met een bescheiden unieke toegangsprijs dekt de artistieke kosten. Alle overige kosten, zoals zaal, communicatie en administratie, moeten uit toelagen en eigen middelen gedekt worden.

Giften kunnen een structurele bijdrage leveren aan de werkingsmiddelen van de vereniging. Er wordt naar gestreefd de fiscale aftrekbaarheid van giften (vanaf €40) vanaf 2024 terug te kunnen aanbieden. Giften kunnen overgemaakt worden op rekening BE73 4279 1475 9160 op naam van de Middagconcerten met vermelding “Gift”.

U kunt ook een deel van uw erfenis nalaten aan de Middagconcerten, die daarop slechts een verminderd erfrecht dient te betalen. Uw notaris kan u hierover adviseren. U kunt ook met ons contact opnemen voor meer informatie.

Hartelijk dank bij voorbaat.

  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten